ВИДЕО

Видео записи от първия ден на ХАКАТОН 2014 с лекционен материал.