Програма

30 МАЙ 2014, ЗАЛА 208

Специализирани, високотехнологични лекции в областта на Microsoft технологиите за писане на Windows Store и Windows Phone приложения.

10:30 - 11:00 Откриване и приветствие към участниците - доц. д-р Радостин Долчинков
Декан на ЦИТН на БСУ

проф. д-р Даниела Орозова
Програмен координатор на специалност информатика в ЦИТН на БСУ

11:00 - 11:50 Microsoft Technologies XAML and C# Basics Хасан Хасанов
Студент, ИКН, ЦИТН, БСУ
hasan.mehmedov@gmail.com
Венцислав Вълев
Студент, ИКН, ЦИТН, БСУ
vencislav67@abv.bg
11:50 - 12:00 Break (10 minutes) = Почивка (10 минути)
12:00 - 12:50 Custom Controls, Consuming Services and Team Foundation Service Стоян Узунов
Технологика
stoyan.uzunow@abv.bg
12:50 - 13:30 Lunch Break (40 minutes) = Обедна почивка (40 минути)
13:30 - 14:20 Geolocation Services for Windows Phone Христо Христов
Студент, СИ, ЦИТН, БСУ
hristohristov54@gmail.com
14:20 - 14:30 Break (10 minutes) = Почивка (10 минути)
14:30 - 15:20 Game Development for Windows Phone Станко Янев
Завършил, БСУ, ЦИТН
stankopk@abv.bg
15:20 - 15:30 Break (10 minutes) = Почивка (10 минути)
15:30 - 16:20 Services Consuming and Universal Apps with Visual Studio 2013 Димитър Минчев
д-р, преподавател, БСУ, ЦИТН
mitko@bfu.bg

31 МАЙ 2014, ЗАЛА 29

Провеждане на ХАКАТОН, мероприятие със състезателен характер. Участниците разработват апликации, които след това биват оценявани от журито и наградени.

10:30 - 11:00 Откриване и приветствие към участниците доц. д-р Радостин Долчинков
Декан на ЦИТН на БСУ

проф. д-р Даниела Орозова
Програмен координатор на специалност информатика в ЦИТН на БСУ

11:00 - 16:00 Провеждане на хакатона в зала 29 на БСУ. -
16:00 - 17:00 Презентации на разработените апликации (5-7 мин/апликация) -
17:00 - 17:30 Оценяване на апликациите от журито -
17:30 - 18:00 Награждаване на участниците и закриване на хакатона -