Презентации

Презентации на лекторите заедно с демонстрации за писане на приложения от първия ден на ХАКАТОН 2014.

Microsoft Technologies XAML and C# Basics
download = presentation + demo.
Хасан Хасанов
Студент, ИКН, ЦИТН, БСУ
hasan.mehmedov@gmail.com
Венцислав Вълев
Студент, ИКН, ЦИТН, БСУ
vencislav67@abv.bg
Custom Controls, Consuming Services and Team Foundation Service
download = presentation + demo1 + demo2 + demo3.
Стоян Узунов
Технологика
stoyan.uzunow@abv.bg
Geolocation Services for Windows Phone
download = demo.
Христо Христов
Студент, СИ, ЦИТН, БСУ
hristohristov54@gmail.com
Game Development for Windows Phone
download = demo.
Станко Янев
Завършил, БСУ, ЦИТН
stankopk@abv.bg
Services Consuming and Universal Apps with Visual Studio 2013
download = presentation + script + demo.
Димитър Минчев
д-р, преподавател, БСУ, ЦИТН
mitko@bfu.bg