Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

29.II.2012 г. – Първо събиране за втория семестър

Long story short : Решена задача “С”  от2007 година. Задачата бе избрана на относително случаен принцип.

Задачата може да бъде намерена в архива на http://bcpc.eu/ (2007 , “C” ) .

Сорс:

 

#include<iostream>
using  namespace std;
int main()
{
int N[100],K[100],K2[100],K3[100],K4[100];
int n,t;
cin>>t;
for(int p=0;p<t;p++)
{
cin>>n;
for(int i=0;i<n*n;i++) cin>>N[i];
for(int i=0;i<n*n;i++) cin>>K[i];
//Enter Stanko magic formula
int flag=0;
int i=0;

for(int s=0;s<n*n;s++)
{
if(N[i]!=K[i]) { flag=1; break; }
}

for(int gosho=0;gosho<n*n;gosho++)
{
K2[gosho]=K[n*n-(gosho%n+1)*n+gosho/n];
}

for(int s=0;s<n*n;s++)
{
if(N[i]!=K2[i]) { flag=1; break; }
}
////////////

for(int gosho=0;gosho<n*n;gosho++)
{
K3[gosho]=K2[n*n-(gosho%n+1)*n+gosho/n];
}

for(int s=0;s<n*n;s++)
{
if(N[i]!=K3[i]) { flag=1; break; }
}

////////////

for(int gosho=0;gosho<n*n;gosho++)
{
K4[gosho]=K3[n*n-(gosho%n+1)*n+gosho/n];
}

for(int s=0;s<n*n;s++)
{
if(N[i]!=K4[i]) { flag=1; break; }
}

///////////////

if( flag==0 ) cout<<“YES”<<endl;
else cout<<“NO”<<endl;

}
return 0;
}

Моля ,не питайте защо има брояч “Гошо” , просто има …

 

 

Поздрави,Стоян Узунов.

Comments are closed.