Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет
За клуба

Клубът по състезателно програмиране към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет подготвя студентите за ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране, която се провежда по правилата на престижната международната студентска олимпиада по програмиране International Collegiate Programming Contest на АСМ.

доц. д-р Димитър Минчев

2014/2015

Клуба по състезателно програмиране продължава своите дейности през академичната 2014/2015 по същия начин като предходната година. На студентите се предлага подготовка за състезанията :

 1. РСОП
 2. Imagine Cup
 3. Nasa Space App Challenge
 4. Hackathon @ BFU

2013/2014

Клуба по състезателно програмиране продължава своите дейности през академичната 2013/2014 по същия начин като предходната година. На студентите се предлага подготовка за състезанията :

 1. РСОП
 2. Imagine Cup
 3. Nasa Space App Challenge
 4. Hackathon @ BFU

2012/2013

Клуба по състезателно програмиране продължава своите дейности през академичната 2012/2013 по същия начин като предходната година. На студентите се предлага подготовка за състезанията :

 1. CompMath
 2. CodeIT
 3. РСОП
 4. Imagine Cup

2011/2012

Клуба по състезателно програмиране е една студентска инициатива подкрепена напълно от Бургаски свободен университет. Участващите студенти се събират в лаборатории компютърен клас на БСУ и решават програмистки и математически задачи. Клуба има за задача да подготвя студентите за състезания и олимпиади по програмиране, като например: републиканската студентска олимпиада по програмиране (РСОП). XXIV РСОП ще се проведе в БСУ през 2012 година.