Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет
Полезни ресурси

Каква е тази страница ?

За всички любопитковци на тази страница ще споделям връзки и полезни ресурси, които намеря и/или вие предложите.

За самостоятелна подготовка

Фирми & Реализация

Състезания & Олимпиади