Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Първа сбирка за 2018-2019

На 10.10.2018 г. от 17:00 до 19:00 часа в зала 28 се проведе сбирка на Клуба по състезателно програмиране.

Comments are closed.