ХАКАТОН @ БСУ

"ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ"

28-29 Май 2018

под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел

Информация

През месец май 2017 г. се проведе успешно Хакатона "10 години членство на България в ЕС", с водещи Столична община и Асоциацията за развитие на София и с партньорството на Бургаския свободен университет (БСУ). След сериозния принос на БСУ и във връзка с предстоящата програма за отбелязване на Европейския морски ден в гр. Бургас се взе решение продължението през 2018 г. да е в Бургаския свободен университет.

Темата и дните за провеждане на Хакатона "Цифровият град и аз" са избрани в синхрон с провеждането на срещата на Комитета на регионите на Европейския съюз в Бургас на 29 май 2018 г. и със съпътстващите събития на Европейския морски ден, който ще се открие в сградата на БСУ на 31 май 2018 г. В работата на хакатона ще вземат участие студенти, ученици и докторанти от цялата страна, които в рамките на денонощие ще търсят софтуерни и бизнес решения за цифровото градското развитие и териториите с водни пространства. В края на хакатона екипите ще представят своите готови разработки и приложения пред журита включващи изследователи, бизнес и кметовете участници в срещата на Комитета на регионите.

Събитието е под патронажа и ще бъде открито от Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел и е с активната партньорска подкрепа на Община Бургас. Партньори са Агенцията за развитие на София, Столична община, белгийският инвеститор Кодифик, Технологика, ИКТ Клъстер – Бургас, Иновационни системи – Бургас, Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически университет - София и гимназии от гр. Бургас.

Програма

28 май 2018

12:00 Регистрация на екипите
14:00 Откриване на форума и послание от страна на Комисар по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел към всички участници.
14:30 Ректор на БСУ
Кмет на Община Бургас
Информация за провеждането на Хакатона. Ролята на Община Бургас в цифровата икономика.
15:00 Представители на партньорите, журиращи и ментори на екипи. Представяне на заданията и даване на инструкции.
15:15 Ментори на екипи Работа по заданията в търсене на иновативни решения за цифровото градско развитие и териториите с водни пространства.

29 май 2018

13:00 Представители на партньорите и журиращи и ментори на екипи Официално прекратяване на работата на екипите по разработваните приложения
14:30 Паралелни панели с журита. Представяне на резултатите и разработваните приложения от страна на екипите пред журитата с представители на ВУ, общини и бизнес.
16:30 Журиращи Класиране на екипите по категории
17:30 Кметове на общини и представители на ИКТ бизнеса Представяне на идеите на победителите и награждаване.
18:00 Ректор на БСУ
Кмет на Община Бургас
Представител на ЕК
Закриване на Хакатона.
Обявяване на следващото домакинство.
Представяне на програмата на Европейския морски ден.

* Организаторите осигуряват храна във вътрешното кафе на БСУ, както следва:
Вечеря на 28 май 2018 от 19:30 до 20:30 часа и Обяд на 29 май 2018 от 13:00 до 14:00 часа.

Изтегли програмата на ХАКАТОН @ БСУ като електронен документ

Направления

Направление Задание
Е-дебати и гражданско участие Предложете платформа за активно гражданското участие на жителите на Бургас при генерирането на идеи и взимането на решения за интеличентно развитие на града.
Е-инфраструктура за всеки Предложете решение за дигитализация на услуги свързани с мобилността в града (вкл.транспорт, паркиране, вело-придвижване и ходене пеша).
Е-кология, море и водни ресурси Предложете приложение за предоставяне на информация за водните площи на град Бургас (имайте предвид уникалността на града ни: море и три езера).
Е-туризъм в града Предложете алтернативно решение (интернет базирано, мобилна апликация, чат-бот, игра и др.) за промотиране на туристическите атракции и културни събития на Бургас и лесно ориентиране на туристи в градска среда, евентуалният посетител би могъл да се информира, да планира своето пътуване, дори да резервира или закупи дадена туристическа услуга.
Смарт е-нергийни източници Използвайки информационните и комуникационните технологии предложете интелигентно решение за управление на енергийни източници или потребление на ресурси в Бургас (вода, топлоенергия, енергия от възобновяеми енергийни източници).
Цифрово образование Предложете дигитално решение за училищата в Бургас, което да спомогне за развитието на цифровото образование в тези институции.

Разполагате с бюджет от 100000 лв.
Времева рамка за изпълнение 12 месеца.

Изтегли заданията по направляния за ХАКАТОН @ БСУ като електронен документ

Снимки


Партньори

BIG BOY ПИЦА ЗА ЧЕТИРИМА!