ХАКАТОН 2013 @ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

2 ДНИ: 31 МАЙ И 1 ЮНИ 2013ПРОГРАМА

31 МАЙ 2013 - ЗАЛА 208

Специализирани, високотехнологични лекции на доайените в областта на технологиите за писане на приложения за Windows 8 и Windows Phone.

10:00 - 10:30 Откриване и приветствие към участниците - проф. д-р Димитър Юдов
Декан на ЦИТН на БСУ

проф. д-р Даниела Орозова
Програмен координатор на специалност информатика в ЦИТН на БСУ

10:30 - 11:15 Windows 8 Store applications: clash of XAML and HTML5 Дончо Минков
Telerik
doncho.minkov@telerik.com
11:15 - 12:00 Windows 8 and/or Windows Phone User eXperience (UX) Рая Юнакова
Microsoft
rayayu@microsoft.com
12:00 - 12:30 Coffee Break += Почивка за кафе
12:30 - 13:15 What is so new in the new HTML5 Пламен Шкодров
Musala
plamen.shkodrov@musala.com
13:15 - 14:00 The next step of mobile applications Никола Таушанов
Musala
nikola.taushanov@musala.com
WORКSHOP Въведение и първи стъпки в програмирането. Лекции и упражнения за запознаване с технологиите за писане на приложения за Windows 8 и Windows Phone.
15:00 - 16:00 C# Console Applications Станко Янев
Завършил, БСУ, ЦИТН
stankopk@abv.bg
16:00 - 17:00 C# Dektop and Windows 8 Applications Димитър Минчев
д-р, преподавател, БСУ, ЦИТН
mitko@bfu.bg
17:00 - 18:00 C# Windows Phone Applications Стоян Узунов
Студент, информатика, БСУ, ЦИТН
stoyan.uzunow@abv.bg

1 ЮНИ 2013 - ЗАЛИ 29 И 30

Провеждане на ХАКАТОН, мероприятие със състезателен характер. Участниците разработват апликации, които след това биват оценявани от журито и наградени.

09:00 - 09:30 Откриване и приветствие към участниците проф. д-р Димитър Юдов
Декан на ЦИТН на БСУ

проф. д-р Даниела Орозова
Програмен координатор на специалност информатика в ЦИТН на БСУ

09:30 - 15:00 Провеждане на хакатона в зали 29 и 30 на БСУ. -
15:00 - 17:00 Презентации на разработените апликации (5-7 мин/апликация) -
17:15 - 17:45 Оценяване на апликациите от журито -
18:00 - 18:30 Награждаване на участниците и закриване на хакатона -