Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Резултати от вътрешно-университетския турнир по програмиране можете да видите тук.   Tweet Buffer


23.04.2014 от 16:00 до 20:00 часа, лаб.113 вътрешно-университетски турнир по програмиране на БСУ има за цел селекция на отбор(и) от студени, които да участват в Републиканската студентска олимпиада по програмиране (РСОП) XXVI, която тази година 2014, ще се проведе в ТУ Варна. Tweet Buffer


Сряда 26.02.2014 от 15:00 в 113 зала. Петък 28.02.2014 от 15:00 в 428 зала. Tweet Buffer


Сбирка на клуба по състезателно програмиране – 11.12.13 (каква дата само, а :-)) в зала 111. Tweet Buffer


Сбирки на клуба: 27.11 (сряда) и 29.11 (петък) от 16:00 в  зала 111 на БСУ Tweet Buffer


Сбирки на клуба: 20.11 (сряда) и 22.11 (петък) от 16:00 в 111 зала на БСУ. Tweet Buffer


Тренировките на клуба по състезателно програмиране продължават, днес 15.11.2013 от 16:00 часа в лаборатория 011 на БСУ. Tweet Buffer


Поредна сбирка на клуба: 13.11.2013, зала 011, 16 ч. Tweet Buffer


Следващата сбирка на клуба по състезателно програмиране ще се проведе на 08 ноември 2013 (петък) от 16:00 в зала 111 на БСУ. Tweet Buffer


Турнира по програмиране на Мусала Софт продължава. За всички ентусиати по програмиране той предоставя възможност за изява. Регистрирайте се за участие в Интернет на адреса на сайта: http://www.codeit.bg Tweet Buffer


Първото занятие на клуба по състезателно програмиране за учебна година 2013-2014 се проведе на 6.11.2013 от 16:00 часа в зала 111 на БСУ. Tweet Buffer


Първото занятие на клуба по състезателно програмиране за учебна година 2013-2014 ще се проведе на 6.11.2013 от 16:00 часа в зала 111 на БСУ. Tweet Buffer