Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Втора снимка на първата сбирка Tweet Buffer


На 30.10.2014 г. от 17:00 до 18:00 часа в зала 113 се проведе първата сбирка на Клуба по състезателно програмиране към Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Tweet Buffer


На 13 май 2014 (вторник) от 16:00 часа в зала 428 на БСУ ще се проведе тренировка за предстоящия РСОП XXVI. Tweet Buffer


Резултати от вътрешно-университетския турнир по програмиране можете да видите тук.   Tweet Buffer


23.04.2014 от 16:00 до 20:00 часа, лаб.113 вътрешно-университетски турнир по програмиране на БСУ има за цел селекция на отбор(и) от студени, които да участват в Републиканската студентска олимпиада по програмиране (РСОП) XXVI, която тази година 2014, ще се проведе в ТУ Варна. Tweet Buffer


Сряда 26.02.2014 от 15:00 в 113 зала. Петък 28.02.2014 от 15:00 в 428 зала. Tweet Buffer


Сбирка на клуба по състезателно програмиране – 11.12.13 (каква дата само, а :-)) в зала 111. Tweet Buffer


Сбирки на клуба: 27.11 (сряда) и 29.11 (петък) от 16:00 в  зала 111 на БСУ Tweet Buffer


Сбирки на клуба: 20.11 (сряда) и 22.11 (петък) от 16:00 в 111 зала на БСУ. Tweet Buffer


Тренировките на клуба по състезателно програмиране продължават, днес 15.11.2013 от 16:00 часа в лаборатория 011 на БСУ. Tweet Buffer


Поредна сбирка на клуба: 13.11.2013, зала 011, 16 ч. Tweet Buffer


Следващата сбирка на клуба по състезателно програмиране ще се проведе на 08 ноември 2013 (петък) от 16:00 в зала 111 на БСУ. Tweet Buffer