Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Прости числа …

 На 14 декември 2011 студентите от БСУ решиха задача дадена на републиканското по програмиране 2002, която не е била решена от нито 1 от отборите участвали в състезанието.В задачата се търси броя прости числа в зададен интервал от големи числа ( x.10^6 , y.10^9 ) , като в условието дават възможност за грешка на отговора до 0.1% .

Поздрави, Стоян Узунов.

Comments are closed.