Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет