Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

IBA L@B 6


Сбирките на клуба по състезателно програмиране ще се провеждат в обновената LAB 6.

Comments are closed.