Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

ВЪТРЕШНО-УНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРНИР ПО ПРОГРАМИРАНЕ

23.04.2015 от 17:00 до 19:00 часа, лаб.113

вътрешно-университетски турнир по програмиране на БСУ има за цел селекция на отбор(и) от студени, които да участват в Републиканската студентска олимпиада по програмиране (РСОП) XXVII, която тази година ще проведе на 08-10 май 2015  в Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Comments are closed.