index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:18:55

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:9
код:ATP-08_09112013
име:WHILE 10 TASKS
начало:2013-11-09 16:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:WHILE 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
64 a A DEGREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
65 b B FINDNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
66 c C SUPERMARKET РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
67 d D SEQUENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
68 e E EQUALTOZERO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
69 f F SEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
70 g G THREEFIVE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
71 h H SUMMULTI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
72 i I UNREAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
73 j J SUMMNUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ