index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:40:43

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:8
код:ATP-07_09112013
име:WHILE 10 TASKS
начало:2013-11-09 12:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:WHILE 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
54 a A DEGREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
55 b B FINDNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
56 c C SUPERMARKET РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
57 d D SEQUENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
58 e E EQUALTOZERO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
59 f F SEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
60 g G THREEFIVE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
61 h H SUMMULTI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
62 i I UNREAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
63 j J SUMMNUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ