index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-23 13:45:30

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:72
код:ATP-30_27062017
име:ATP-30_27062017
начало:2017-06-27 10:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:CYCLES

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
720 a A ALLEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
721 b B TTIMES РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
722 c C DATA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
723 d D PRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
724 e E HOMEWORK РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
725 f F LIGHT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
726 g G TRIBONACHI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
727 h H POW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
728 i I FIVETHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
729 j J MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
730 k K SEVENS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
731 l L RANDOM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
732 m M MAXMIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
733 n N DIFFERENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
734 o O TWOTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
735 p P FIZZBUZZ РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
736 q Q TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
737 r R FACTORIAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ