index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:12:56

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:71
код:BFU-22_16052017
име:BFU-22_16052017
начало:2017-05-16 09:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-22_16052017

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
715 a A SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
716 b B MINUS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
717 c C GCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
718 d D MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
719 e E DEVIDE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ