index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:16:58

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:70
код:BFU-21_10052017
име:BFU-21_10052017
начало:2017-05-10 16:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-21_10052017

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
710 a A SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
711 b B MINUS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
712 c C GCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
713 d D MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
714 e E DEVIDE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ