index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-23 13:43:34

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:7
код:ATP-06_20102013
име:NUMBERS 10 TASKS
начало:2013-10-20 12:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:NUMBERS 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
44 a A TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
45 b B MAXNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
46 c C SYMETRIC РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
47 d D MINMAX РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
48 e E 2NUMBERS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
49 f f SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
50 g g MIN4 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
51 h h 24SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
52 i i 5TO3COUNTER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
53 j j FLOATSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ