index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:20:41

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:68
код:BFU-20_04042017
име:BFU-20_04042017
начало:2017-04-04 13:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:CYCLES

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
687 a A ALLEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
688 b B TTIMES РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
689 c C DATA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
690 d D PRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
691 e E HOMEWORK РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
692 f F LIGHT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
693 g G TRIBONACHI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
694 h H POW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
695 i I FIVETHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
696 j J MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
697 k K SEVENS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
698 l L RANDOM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
699 m M MAXMIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
700 n N DIFFERENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
701 o O TWOTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
702 p P FIZZBUZZ РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
703 q Q TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
704 r R FACTORIAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ