index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:46:14

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:66
код:RSOP_XXIX
име:RSOP_XXIX
начало:2017-03-25 10:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:RSOP_XXIX

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
659 a A Digit РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
660 b B Binary-Decimal Palindromes РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
661 c C Sum РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
662 d D Flood РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
663 e E Rational РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
664 f F Beers РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
665 g G Trends РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
666 h H Tree РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
667 i I Sets РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
668 j J Tripples РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ