index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:14:38

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:65
код:ATP-29_11032017
име:ATP-29_11032017
начало:2017-03-11 11:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:CYCLES

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
641 a A ALLEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
642 b B TTIMES РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
643 c C DATA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
644 d D PRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
645 e E HOMEWORK РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
646 f F LIGHT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
647 g G TRIBONACHI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
648 h H POW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
649 i I FIVETHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
650 j J MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
651 k K SEVENS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
652 l L RANDOM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
653 m M MAXMIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
654 n N DIFFERENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
655 o O TWOTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
656 p P FIZZBUZZ РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
657 q Q TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
658 r R FACTORIAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ