index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:09:02

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:64
код:ATP-28_11032017
име:ATP-28_11032017
начало:2017-03-11 08:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:CYCLES

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
623 a A ALLEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
624 b B TTIMES РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
625 c C DATA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
626 d D PRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
627 e E HOMEWORK РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
628 f F LIGHT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
629 g G TRIBONACHI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
630 h H POW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
631 i I FIVETHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
632 j J MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
633 k K SEVENS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
634 l L RANDOM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
635 m M MAXMIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
636 n N DIFFERENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
637 o O TWOTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
638 p P FIZZBUZZ РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
639 q Q TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
640 r R FACTORIAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ