index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:07:58

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:60
код:RSOP_XXVIII
име:RSOP_XXVIII
начало:2016-05-20 09:00:00
продължителност:4320
статус:
инфо:RSOP_XXVIII

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
559 a A Digit РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
560 b B Binary-Decimal Palindromes РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
561 c C Sum РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
562 d D Flood РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
563 e E Rational РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
564 f F Beers РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
565 g G Trends РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
566 h H Tree РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
567 i I Sets РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
568 j J Tripples РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ