index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:08:30

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:6
код:ATP-05_19102013
име:NUMBERS 10 TASKS
начало:2013-10-19 16:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:NUMBERS 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
34 a A TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
35 b B MAXNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
36 c C SYMETRIC РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
37 d D MINMAX РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
38 e E 2NUMBERS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
39 f f SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
40 g g MIN4 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
41 h h 24SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
42 i i 5TO3COUNTER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
43 j j FLOATSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ