index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:19:12

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:55
код:BFU-18_10052016
име:BFU-18_10052016
начало:2016-05-10 13:15:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-18_10052016

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
508 a A SIMPLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
509 b B BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
510 c C DIFFRENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
511 d D NATURAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
512 e E HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
513 f F INTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
514 g G FIBOSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
515 h H SUMTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
516 i I LONGSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
517 j J PROGRESS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
518 k K ABCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
519 l L COUNTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
520 m M MINSUB РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
521 n N TICKETS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
522 o O SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
523 p P SUPERPRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
524 r R MIN7 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ