index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:44:18

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:54
код:BFU-17_10052016
име:BFU-17_10052016
начало:2016-05-10 09:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-17_10052016

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
491 a A SIMPLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
492 b B BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
493 c C DIFFRENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
494 d D NATURAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
495 e E HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
496 f F INTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
497 g G FIBOSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
498 h H SUMTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
499 i I LONGSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
500 j J PROGRESS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
501 k K ABCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
502 l L COUNTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
503 m M MINSUB РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
504 n N TICKETS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
505 o O SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
506 p P SUPERPRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
507 r R MIN7 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ