index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:49:41

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:5
код:ATP-04_19102013
име:NUMBERS 10 TASKS
начало:2013-10-19 12:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:NUMBERS 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
24 a A TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
25 b B MAXNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
26 c C SYMETRIC РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
27 d D MINMAX РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
28 e E 2NUMBERS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
29 f f SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
30 g g MIN4 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
31 h h 24SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
32 i i 5TO3COUNTER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
33 j j FLOATSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ