index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:17:57

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:49
код:ATP-22_07112015
име:Cycles
начало:2015-11-07 14:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:Cycles

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
401 a A ALLEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
402 b B TTIMES РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
403 c C DATA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
404 d D PRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
405 e E HOMEWORK РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
406 f F LIGHT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
407 g G TRIBONACHI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
408 h H POW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
409 i I FIVETHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
410 j J MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
411 k K SEVENS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
412 l L RANDOM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
413 m M MAXMIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
414 n N DIFFERENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
415 o O TWOTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
416 p P FIZZBUZZ РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
417 q Q TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
418 r R FACTORIAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ