index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:49:06

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:47
код:BFU-14_05112015
име:BFU-14_05112015
начало:2015-11-05 13:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-14_05112015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
378 a A NUMBERS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
379 b B PROGRESSION РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
380 c C ODDEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
381 d D BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
382 e E POLISH РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ