index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-23 13:44:41

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:46
код:BFU-13_26102015
име:BFU-13_26102015
начало:2015-10-26 09:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-13_26102015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
373 a A SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
374 b B MINUS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
375 c C GCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
376 d D MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
377 e E DEVIDE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ