index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:14:56

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:44
код:CodeWeek2015pm
име:CodeWeek2015pm
начало:2015-10-17 14:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:Europe Code Week 2015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
362 a A CONVERT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
363 b B SYMETRIC РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
364 c C SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
365 d D EQUALS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
366 e E HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
367 f F BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ