index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-23 13:44:07

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:43
код:CodeWeek2015am
име:CodeWeek2015am
начало:2015-10-17 10:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:Europe Code Week 2015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
356 a A CONVERT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
357 b B SYMETRIC РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
358 c C SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
359 d D EQUALS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
360 e E HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
361 f F BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ