index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:09:52

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:41
код:TEST
име:TEST THE SPOJ
начало:2015-10-15 09:00:00
продължителност:60
статус:
инфо:TEST THE SPOJ

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
348 a A - Hello World HELLO WORLD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
349 b B - A+B A+B SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ