index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2017-11-19 17:54:01

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:41
код:test
име:Test the Spoj
начало:2015-10-15 09:00:00
продължителност:60
статус:
инфо:Това са супер лесни задачи за тестване на състезателната система.

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
348 a A - Hello World Здравей свят! РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
349 b B - A+B Сума на числа РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ