index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:17:43

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:39
код:BFU-12_03042015
име:BFU-12_03042015
начало:2015-04-03 09:15:00
продължителност:200
статус:
инфо:BFU-12_03042015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
327 a A SIMPLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
328 b B BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
329 c C DIFFRENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
330 d D NATURAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
331 e E HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
332 f F INTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
333 g G FIBOSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
334 h H SUMTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
335 i I LONGSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
336 j J PROGRESS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
337 k K ABCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
338 l L COUNTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
339 m M MINSUB РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
340 n N TICKETS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
341 o O SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
342 p P SUPERPRIME РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
343 r R MIN7 РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ