index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:20:58

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:38
код:BFU-11_02042015
име:BFU-11_02042015
начало:2015-04-02 09:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:BFU-11_02042015

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
315 a A DIVINE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
316 b B OPERATORS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
317 c C SIMPLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
318 d D BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
319 e E CONVERT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
320 f F DIFFRENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
321 g G NATURAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
322 h H HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
323 i I INTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
324 j J FIBOSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
325 k K EQUALS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
326 l L SUMTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ