index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-23 13:43:51

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:30
код:BFU-09_30102014
име:BFU-09_30102014
начало:2014-10-30 09:15:00
продължителност:215
статус:
инфо:BFU-09_30102014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
238 a A SUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
239 b B MINUS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
240 c C GCD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
241 d D MULTIPLY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
242 e E DEVIDE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ