index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:10:57

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:24
код:BFU-08_04042014
име:BFU-08_04042014
начало:2014-04-04 09:30:00
продължителност:150
статус:
инфо:BFU-08_04042014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
204 a A DIVINE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
205 b B OPERATORS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
206 c C SIMPLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
207 d D BINARY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
208 e E CONVERT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
209 f F DIFFRENT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
210 g G NATURAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
211 h H HUNDREDPOW РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
212 i I INTERSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
213 j J FIBOSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
214 k K PRAZNICI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
215 l L SUMTHREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ