index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:10:07

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:22
код:BFU-06_21032014
име:BFU-06_21032014
начало:2014-03-21 10:15:00
продължителност:100
статус:
инфо:BFU-06_21032014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
182 a A TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
183 b B MAXNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
184 c C SIMETRY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
185 d D DIFFRENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
186 e E RPNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
187 f f SUMMULTIP РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
188 g g MIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
189 h h SUMYESNO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
190 i i ISITODD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
191 j j POINTSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ