index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:44:33

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:21
код:BFU-05_19032014
име:BFU-05_19032014
начало:2014-03-19 14:00:00
продължителност:90
статус:
инфо:BFU-05_19032014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
172 a A TRIANGLE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
173 b B MAXNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
174 c C SIMETRY РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
175 d D DIFFRENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
176 e E RPNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
177 f f SUMMULTIP РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
178 g g MIN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
179 h h SUMYESNO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
180 i i ISITODD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
181 j j POINTSUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ