index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:45:01

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:20
код:BFU-04_03022014
име:BFU-04_03022014
начало:2014-02-03 16:15:00
продължителност:105
статус:
инфо:BFU-04_03022014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
162 A A A РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
163 B B B РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
164 C C C РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
165 D D D РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
166 E E E РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
167 F F F РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
168 G G G РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
169 H H H РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
170 I I I РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
171 J J J РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ