index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:19:29

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:19
код:BFU-03_31012014
име:BFU-03_31012014
начало:2014-01-31 16:15:00
продължителност:165
статус:
инфо:BFU-03_31012014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
152 a A DEGREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
153 b B FINDNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
154 c C SUPERMARKET РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
155 d D SEQUENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
156 e E EQUALTOZERO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
157 f F SEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
158 g G THREEFIVE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
159 h H SUMULTI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
160 i I UNREAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
161 j J SUMMNUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ