index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-06-20 23:45:42

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:18
код:BFU-02_30012014
име:BFU-02_30012014
начало:2014-01-30 17:15:00
продължителност:120
статус:
инфо:BFU-02_30012014

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
145 a A REVERSE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
146 b B SUMMUL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
147 c C ODD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
148 d D AVERAGE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
149 e E FLOAT РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
150 f F TXT2NUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
151 g G YESNO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ