index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:17:14

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:11
код:BFU-01_11112013
име:RATIONAL NUMBER
начало:2013-11-11 13:00:00
продължителност:180
статус:
инфо:OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
84 a A SUMA РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
85 b B MINUS РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
86 c C CGD РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
87 d D MULTI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
88 e E DIV РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ