index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-05-28 04:14:22

СЪСТЕЗАНИЯ

номер:10
код:ATP-09_10112013
име:WHILE 10 TASKS
начало:2013-11-10 10:10:00
продължителност:90
статус:
инфо:WHILE 10 TASKS

ЗАДАЧИ

номер буква име инфо действие
74 a A DEGREE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
75 b B FINDNUMBER РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
76 c C SUPERMARKET РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
77 d D SEQUENCE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
78 e E EQUALTOZERO РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
79 f F SEVEN РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
80 g G THREEFIVE РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
81 h H SUMMULTI РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
82 i I UNREAL РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ
83 j J SUMMNUM РЕШЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ