index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2017-11-24 09:34:12

КЛАСИРАНЕ

по време на състезание: BFU-17_10052016

Класиране Име Решени ВремеabcdefghijklmnoprОпити
1Недко Ралев4559- ()- ()- ()- ()153 (1)- ()- ()- ()108 (0)- ()- ()- ()- ()129 (2)87 (1)- ()- ()8
2Атанас Димитров337448 (0)- (2)- ()- ()- ()- ()- ()- ()- ()- ()- ()157 (2)- ()- ()128 (0)- ()- ()7

след състезание: BFU-17_10052016

Класиране Име Решени ВремеabcdefghijklmnoprОпити
1Атанас Димитров106347148 (0)8941 (2)8963 (0)- ()9055 (1)- ()8996 (0)9007 (0)9031 (0)- ()- ()157 (2)- ()9040 (0)128 (0)- ()- ()15
2Владислав Чапкин872051- ()8942 (0)8963 (0)- ()9055 (0)- ()8999 (0)9007 (0)9028 (0)- ()- ()- ()- ()9039 (0)9015 (0)- ()- ()8
3Недко Ралев4559- ()- ()- ()- ()153 (1)- ()- ()- ()108 (0)- ()- ()- ()- ()129 (2)87 (1)- ()- ()8