index - news - contests - submit - status - register --- spoj0 at 2018-11-21 04:24:03

spoj0

Spoj0 е тренировъчната система на Академията за таланти по програмиране към Бургаски свободен университет.

Платформата е разработена от Мило Средков и е налична за изтегляне в Интернет на адрес: http://code.google.com/p/spoj0/.

Текущата версия се поддържа от д-р Димитър Минчев http://www.minchev.eu и е налична за изгеляне в Интернет на адрес: https://github.com/dimitarminchev/spoj0