Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Контракс обяви конкурс за програмисти

Търсят се… студенти, бъдещи програмисти, които си нямат работа – буквално и преносно
От 09.11.2011 г. до към средата на декември фирма Контракс провежда състезание по програмиране със скромен награден фонд.

kontrax.bg/contest

Участниците трябва да бъдат студенти, които към момента не работят като програмисти.
Състезанието е в два кръга. В първия кръг участниците трябва да решат алгоритмична задача. Решенията се предават на сайта до 04.12.2011 г. включително. Скоро след това авторите на най-добрите решения се явяват на втори кръг в офиса на фирмата.

Връзката с раздела е в това, че след втория кръг е възможно някой от победителите да получи предложение за работа като програмист в тази фирма. Разбира се участникът може да откаже, това не влияе на класирането и наградите.

Comments are closed.