Клуб по състезателно програмиране
Бургаски Свободен Университет

Първа сбирка на клуба

На 26 октомври 2011 г. от 16:00 до 18:00 часа в зала 113 на Бургаския свободен университет, студенти от специалност “Информатика и компютърни науки” се събраха да решават задачи по програмиране на първата сбирка на “Клуба по състезателно програмиране”.

Очакваме още студенти да се присъединят!

Comments are closed.